REKRUTACJA 2021/2022

Cieszymy się że tu jesteś.
Zapraszamy dziewczęta oraz chłopców
do złożenia dokumentów do klas mistrzostwa sportowego piłka nożna.

ZSP w Nowinach ogłasza nabór do klas licealnych na rok szkolny 2021/2022! Nabór do klas:

  • Mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna

Szczególnie zapraszamy do klasy mistrzostwa sportowego dziewczęta.

 

Termin składania dokumentów klasa mistrzostwa sportowego:

Od 17 do 31 maja 2021 r.

Termin testów sprawnościowych

od 7 do 8 czerwca 2021 r.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie): 21 czerwca 2021 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl