15-16 października 2020 r. - DNI WOLNE SZKOŁY

W związku z tym, że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych oraz tym, że szkoła znajduje się w czerwonej strefie dyrekcja ZSP w Nowinach wprowadza dodatkowe dni wolne: 15 i 16 października 2020 roku.

W roku szkolnym, zgodnie z przepisami oświatowymi, dyrektor ma możliwość wyznaczenia 10 dni wolnych od zajęć. W obecnej organizacji roku szkolnego wyznaczonych zostało tylko 6 takich dni. W związku z powyższym wyznaczone zostały dodatkowe 2 dni wolne.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com