Rekrutacja

Internat

Tekst do internatu poniżej  a w załączniku dokumenty dotyczące internatu

Uczniowie szkoły mają możliwość zakwaterowania z wyżywieniem w internacie znajdującym się na terenie szkoły.   

 

Internat jest czynny dla mieszkańców

od niedzieli od godz. 17.00 do piątku do godz. 17.00

 

Terminy składania dokumentów  

od 5 do 25 czerwca 2019 r. 

Podanie listy kandydatów przyjętych 

28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00

Termin uzupełniający

do 23 sierpnia 2019 r.

 

Podanie listy kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym 

28 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00

 

Szczegółowe informacje w regulaminie internatu i regulaminie rekrutacji do internatu. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl