Wychowawcy klas

Klasa 1A

Jolanta Fatyga

Klasa 1B

Katarzyna Chrzęszczyk

Klasa 2A

Agnieszka Dębska

Klasa 2B

Anna Bandura

Klasa 3A

Anna Żebrowska

Klasa 3B

Hanna Krzysztofek

Klasa 3C

Anna Wawszczyk-Leśniewska

Klasa 3D

Edyta Polska

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl