Wychowawcy klas

Klasa 1A

Anna Wawszczyk-Leśniewska

Klasa 1B

Edyta Polska

Klasa 2A

Jolanta Fatyga

Klasa 2B

Katarzyna Chrzęszczyk

Klasa 3A

Agnieszka Dębska

Klasa 3B

Anna Bandura

Klasa 4A

Anna Żebrowska

Klasa 4B

Hanna Krzysztofek

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com