Cyberbezpieczeństwo.

W dniu 10.10.2023 odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne na temat Cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyli w nich uczniowie klas 1a, 1b, 2a i 2b. Zajęcia prowadził Jakub Jaros, student V roku Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale Cyberbezpieczeństwo i Kryptologia.
Zajęcia pozwoliły uczniom na :
- zwiększenie świadomości w zakresie cyberataków i bezpieczeństwa informacji
- zwiększenie odporności na cyberzagrożenia
- rozwinięcie umiejętność rozpoznawania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa
- zwiększenie poziomu ochrony poufnych informacji

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com