Dzień Patrona.

12 września obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Włodzimierza Leonarda Lubańskiego, jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy, mistrza olimpijskiego, idola kolejnych pokoleń.
Było to kolejne ważne wydarzenie w historii naszej szkoły, będące znakiem kontynuowania tradycji i krzewienia wartości z nią związanych.
Ten niezwykły dla naszej społeczności dzień zgromadził w murach szkoły wielu gości. Na uroczystość przybyli: państwo Grażyna i Włodzimierz Lubańscy, pan Sebastian Nowaczkiewicz wójt Gminy Nowiny, prezes ŚZPN pan Mirosław Malinowski, pan Aleksander Szyszko Dyrektor Operacyjny firmy Trzuskawica S.A., pan Bartosz Postrożny Dyrektor firmy Lafarge Polska oraz pani Kornelia Bem i pan Edward Rzadkowski.
Wszystkich przybyłych przywitał pan dyrektor Łukasz Ubożak. W czasie uroczystości głos zabrali: pan dyrektor Łukasz Ubożak, pan Sebastian Nowaczkiewicz. Pan dyrektor wskazał na trzy hasła, które przyświecają naszej szkole od początku jej istnienia – sport, edukacja, pasja – wskazując jak są one ważne w procesie wychowania młodego człowieka.
W czasie uroczystej akademii przypomniano dokonania Włodzimierza Lubańskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych i drugich Rotę przysięgi odczytał przedstawiciel klas maturalnych Mateusz Górecki. W obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej uczniowie przyrzekali: strzec honoru szkoły, rzetelnie wypełniać obowiązki, wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły oraz przestrzegać zasady fair play zarówno na boisku jak i w życiu codziennym.
W imieniu klas ślubowanie złożyli:
Kl. Ib
- Oliwier Tyszer
- Wojciech Nowak
kl. II B
- Igora Chmielewski
- Adrian Socha
kl. I A
- Nicola Kończak
- Wojciech Liszewski
kl. I B
- Bartłomiej Molęda
- Bartosz Szymański
W imieniu ślubujących głos zabrał Kacper Minuczyc, uczeń kl. II b, który wyraził dumę z bycia pełnoprawnym uczniem naszej szkoły oraz zapewnił pana Włodzimierza Lubańskiego, że każda z osób składających przysięgę postara się sprostać wymaganiom stawianym przez Patrona Szkoły.
W oczekiwanym przez wszystkich przemówieniu pan Włodzimierz Lubański zwrócił się do młodych ludzi, wskazując na wartości jakimi powinni kierować się , nie tylko jako sportowcy ale przede wszystkim dobrzy ludzie.
Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie państwa Lubańskich ze społecznością szkolną. W czasie spotkania moderowanego przez pana Krzysztofa Wanata, młodzież mogła porozmawiać z patronem szkoły. Zadawane pytania dotyczyły nie tylko wspomnień z działalności sportowej bohatera spotkania, ale też zainteresowań czy życia po zakończeniu kariery.
Na zakończenie w imieniu uczniów Anna Wieczorek i Kacper Romaniec – wręczyli państwu Lubańskim kwiaty, dziękując za przybycie i uświetnienie uroczystości.
Po uroczystości w auli goście zwiedzali szkołę i obejrzeli trening kl. IIIB i IVB.
Serdeczne podziękowania dyrektor szkoły kieruje do organizatorów uroczystości. Jak zawsze na wysokości zadania stanęła pani Edyta Polska, która opracowała scenariusz uroczystości oraz przygotowała młodzież do przedstawienia, dziękuję za przygotowanie wystawy poświęconej sponsorom p. Beacie Przepiórze oraz p. Annie Bandurze.
W oprawie artystycznej uroczystości udział wzięli:
- Mateusz Górecki kl. IVB - konferansjer
- Jakub Gutowski kl. IIB - konferansjer
Nagłośnienie, oprawa multimedialna: Aleksander Świtoń, Oliwier Świtoń
Poczet sztandarowy szkoły – Anna Wieczorek, Jakub Lis, Kacper Romaniec – kl. IIIA
Zdjęcia klas: p. Bartosz Papka
Pomoc inspicjencka – Julia Kurzyńska kl. IVA
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #funduszmłodzieżowy Komitet do spraw Pożytku Publicznego”
Fundacja Instytut Świętokrzyski Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com