Fundusz młodzieżowy

10 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych i inicjatyw młodzieżowych oraz konferencji dla Rad Młodzieżowych oraz Samorządów Uczniowskich.
Umowy odebrali przedstawiciele SU Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach :
Julia Kurzyńska,Antoni Mikołajczyk, Kacper Konieczny, opiekun SU Anna Żebrowska
i dyrektor szkoły Łukasz Ubożak.
GRATULUJEMY ????
Fundacja Instytut Świętokrzyski
Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
„Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #FunduszMłodzieżowy Komitet do spraw Pożytku Publicznego”
@fundacjacel @instytutswietokrzyski

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com