Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i szkolnego schroniska młodzieżowego
przy
Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w roku 2021/2022”

do pobrania w pliku

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl