Konferencja w Warszawie

Dziś, w Warszawie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się Konferencja Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych.
Udział w niej biorą przedstawiciele naszego Liceum - Marcelina Stępień wraz z opiekunem SU @Anna Żebrowska????
Celem wydarzenia organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem jest integracja środowisk młodzieżowych i dyskusja nad dalszą aktywizacją młodego pokolenia.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com