KONSULTACJE OD 1 CZERWCA

Od 1 czerwca ruszają konsultacje dla uczniów. Harmonogram konsultacji dostępny na stronie szkoły i tutaj /jpeg/. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa należy zapisywać się na konsultacje dzień wcześniej, wysyłając maila do nauczyciela danego przedmiotu do godziny 14:00 . Nauczyciel do godziny 15:00 potwierdzi udział w konsultacjach wysyłając informację zwrotną. Niezbędnym warunkiem wpuszczenia ucznia na teren szkoły i udziału w konsultacjach jest wypełnienie przez rodzica oświadczenia. Oświadczenie zostały wysłane do WSZYSTKICH Rodziców /mailowo/ 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl