NAJNOWSZE INFORMACJE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, będzie odbywało się w następujących terminach:
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły
od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00


2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
od 29 czerwca do 1 lipca 2020 r.
II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie): od 21 do 22 lipca 2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  I termin: 3 lipca 2020 r.  II termin: 24 lipca 2020 r.

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne w zakładce rekrutacja.Podania o przyjęcie do szkoły i internatu można składać elektronicznie przesyłając mailowo na adres sekretariatzsp@nowiny.com.pl

Wszelkie informacje można pozyskać pod nr telefonu:tel./fax (041) 346-53-56 lub mailowo sekretariatzsp@nowiny.com.pl

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl