Nauczanie zdalne

Od 19 października, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji oraz
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty szkoła przechodzi na nauczanie zdalne
do odwołania.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl