Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej i szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w roku 2021/2022”

W załącznikach wszystkie potrzebne informacje:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ artykuły spoywcze - powt

załącznik nr 1a kosztorys ofertowy

załącznik nr 1b kosztorys ofertowy

załącznik nr 1c kosztorys ofertowy

załącznik nr 2a - oferta

załącznik nr 2b - oferta

załącznik nr 2c - oferta

załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

załącznik nr 3a oświadczenie warunki udziału w postepowaniu

załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

załącznik nr 4a oświadczenie podstawy wykluczenia

załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegąjcych się o udzie....

załącznik nr 6 wzór umowy

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com