REKRUTACJA 2022/2023

Cieszymy się że tu jesteś.
Zapraszamy dziewczęta oraz chłopców
do złożenia dokumentów do klas mistrzostwa sportowego piłka nożna.

ZSP w Nowinach ogłasza nabór do klas licealnych na rok szkolny 2022/2023! Nabór do klas:

  • mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna

Szczególnie zapraszamy do klasy mistrzostwa sportowego dziewczęta.

 

Termin składania dokumentów klasa mistrzostwa sportowego:

Od 16 do 31 maja 2022 r.

Termin testów sprawnościowych

od 6 do 7 czerwca 2022 r.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie): 7 lipca 2021 r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl