REKRUTACJA 2024/2025

Cieszymy się że tu jesteś.
Zapraszamy dziewczęta oraz chłopców
do złożenia dokumentów do klas mistrzostwa sportowego piłka nożna oraz do klasy ogólnej.

ZSP w Nowinach ogłasza nabór do klas licealnych na rok szkolny 2024/2025! Nabór do klas:

  • mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna
  • ogólnokształcącej z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski oraz do wybory biologia, geografia lub język polski, historia

Do klasy mistrzostwa sportowego zapraszamy też dziewczęta.

 

Termin składania dokumentów -  klasa mistrzostwa sportowego:

Od 13 do 29 maja 2024 r.

 

Termin testów sprawnościowych

od 5 do 6 czerwca 2024 r.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie): 20 czerwca 2024 r.

 

Termin składania dokumentów -  klasa ogólna:

Od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. do godziny 15.00.

 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com