REKRUTACJA 2024/25

➡️REKRUTACJA 2024/25
ZSP Nowiny ogłasza nabór do klas licealnych:
✅Mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna(do klasy zapraszamy też dziewczęta).
✅Ogólnokształcącej z przedmiotami rozszerzonymi:
język angielski oraz do wyboru biologia i geografia lub język polski i historia.
Termin składania dokumentów - klasa mistrzostwa sportowego:
Od 13 do 29 maja 2024 r.
Termin testów sprawnościowych od 5 do 6 czerwca 2024 r.
II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie):
20 czerwca 2024 r.
Termin składania dokumentów - klasa ogólna:
Od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. do godziny 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do szkoły i internatu oraz testów sprawnościowych, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja:

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com