Rekrutacja uzupełniająca

Dyrektor ZSP w Nowinach informuje o terminach w rekrutacji uzupełniającej do Liceum Ogólnokształcącego z Klasami Mistrzostwa Sportowego w Nowinach.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

  • 16 – 26 lipca 2019 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.  
  • 1 sierpnia 2019 roku godz. 10.00 - test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas Mistrzostwa Sportowego.
  • 5 sierpnia 2019 roku - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
  • 21 sierpnia 2019 roku - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do szkoły.
  •  21 – 29 sierpnia 2019 roku -  potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
    w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • 30 sierpnia 2019 roku - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły po rekrutacji uzupełniającej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl