Rekrutacja uzupełniająca

Rusza rekrutacja uzupełniająca do Liceum Ogólnokształcącego z Klasami Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

2 - 4 sierpnia 2022 roku  - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

8 sierpnia 2022 roku godz. 9.00 - testy sprawnościowe (przypominamy o zabraniu ze sobą zaświadczenia lekarskiego)

9 sierpnia 2022 roku - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

11 sierpnia 2022 roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

12 - 22 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

23 sierpnia 2022 roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl