TRENING INDYWIDUALNY DLA MŁODYCH ZAWODNIKÓW

"Najważniejsze aspekty treningu indywidualnego dla młodzieży”.

Trening indywidualny może być bardzo skutecznym narzędziem w rozwoju młodych zawodników, zwłaszcza jeśli chodzi o technikę i umiejętności. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych aspektów, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu treningów indywidualnych dla młodzieży Dobór ćwiczeń — należy wybierać ćwiczenia, które odpowiadają umiejętnościom i potrzebom danego zawodnika. Warto zwrócić uwagę na aspekty techniczne i taktyczne, a także na to, co dany zawodnik musi poprawić lub wzmocnić. Indywidualne cele — każdy zawodnik powinien mieć swoje cele, które chce osiągnąć poprzez trening indywidualny. Powinny one być realistyczne i dostosowane do poziomu umiejętności danego zawodnika.
Cele te powinny być jasno określone i mierzalne, aby można było skutecznie weryfikować wykonaną pracę. Powtarzalność — kluczem do sukcesu w treningu indywidualnym jest regularność i powtarzalność. Zawodnik musi wykonywać ćwiczenia systematycznie i konsekwentnie, aby wzmocnić proces uczenia się i uzyskać pożądane efekty. Powtarzalność jest kluczem do zapamiętania ruchów technicznych i umiejętności oraz do wzmocnienia mięśni i układu nerwowego.
Dlatego też regularny trening pozwala na rozwój motoryczny i umożliwia zawodnikowi osiągnięcie swoich celów. Wyzwanie i motywacja — trening indywidualny powinien być dla zawodnika wyzwaniem i motywacją do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Dlatego warto wybierać ćwiczenia, które są trudniejsze, ale jednocześnie realistyczne i osiągalne. Celem jest zachęcenie zawodnika do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, a nie zniechęcenie go poprzez niemożność wykonania ćwiczeń. Trening indywidualny może przynieść wiele korzyści w rozwoju młodych zawodników. Warto jednak pamiętać, że trening ten musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności danego zawodnika, a także powinien być regularny i powtarzalny.

Bibliografia: Balyi, I., & Hamilton, A. (2004). Nauka o piłce nożnej: Rozwijanie indywidualnych umiejętności i sukcesów zespołowych. Kinetyka człowieka.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com