ZSP OTRZYMA ŚRODKI

Dzieci Kapitana Nemo – ZSP otrzyma środki na realizacje porjektu

Od wrzesnia 2020 roku uczniowie ZSP w Nowinach będą mieć mozłiwość uczestnictwa w projekcie finansowanym  przez  Fundacje BGK. Wczoraj ukazała się lista 30 podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą Dzieci Kapitana Nemo.  W sród nich znajduje się nasza szkoła. Celem grantu, założonym przez Fundacje jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Zgodnie z założeniami projekt ma za zadanie: wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii, rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży oraz pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.

W ramach projektu „Łączy nas pasja, łączy nas patryiotyzm” młodzież szkolna będzie mieć możłwiosć poznania życiorysu światowej sławy primadonny  A.Klamrzyńskiej-Stromfeld, lokalnej patriotki, propagatorki kultury, wzmacniającej swoją postawą ducha narodowego w czasach gdy marzono o niepodległość. Projekt łączy w sobie elementy patriotyzmu z rozwojem cech osobistych. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież będzie umiała wskazać wspólne cechy ludzi sukcesu oraz potrafiła określić wytyczne do jego osiągnięcia w każdej dziedzinie życia. Zamierzamy udowodnić, że nie ma dla nich rzeczy nie do zrobienia i miejsc nie do zdobycia. Zachęci to, do poznawania nowych ciekawych postaci historycznych, które mogą być inspiracją.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach w filharmonii lub szkole muzycznej, bibliotece wojewódzkiej, Muzeum Historii, szkole, szykować wystawę poświęconą postaci historycznej, weźmie udział w grze miejskiej „Tajemnice primadonny”, przygotuje film z działań projektowych.

Inicjatorem, autorem i prowadzącym projekt są Pani Edyta Polska – nauczyciel języka polskiego i Pani Hanna Krzysztofek – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Ogólne załozenia projektu grantowego dostępne na stronie Fundacji BGK https://www.fundacja.bgk.pl/program/dzieci-kapitana-nemo/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Sitkówka-Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.zsp-nowiny.pl